Công Ty Bất Động Sản Gia Lộc Điền – Cần Thơ

Địa chỉ: D4-24 Trần Quang Khải, P. Cái Khế, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ, Cần Thơ, 900000, Việt Nam

Số điện thoại: 093 988 02 60

Trang web: gialocdien.com.vn

Bản đồ chỉ đường: 100.481.301,1.057.851.137 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Công Ty Bất Động Sản Gia Lộc Điền ở đâu?

Trả lời: D4-24 Trần Quang Khải, P. Cái Khế, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ, Cần Thơ, 900000, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Công Ty Bất Động Sản Gia Lộc Điền là bao nhiêu?

Trả lời: 093 988 02 60

Hỏi: Công Ty Bất Động Sản Gia Lộc Điền mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[08:30-17:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:30-17:00], Thứ Ba:[08:30-17:00], Thứ Tư:[08:30-17:00], Thứ Năm:[08:30-17:00], Thứ Sáu:[08:30-17:00]

Hỏi: Website của Công Ty Bất Động Sản Gia Lộc Điền là gì?

Trả lời: gialocdien.com.vn

Xem thêm:  Bất động sản uy tín tại Bình Dương - Công Ty Bất Động Sản Duy Lợi, 4, Phường