CÔNG TY BẤT ĐỘNG SẢN CẦN THƠ – Phường An Khánh

Địa chỉ: 23 Nguyễn Tri Phương, Phường An Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ, Việt Nam

Số điện thoại: 097 966 08 89

Trang web: batdongsancantho.vn

Bản đồ chỉ đường: 100.398.015,10.575.770.059.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ CÔNG TY BẤT ĐỘNG SẢN CẦN THƠ ở đâu?

Trả lời: 23 Nguyễn Tri Phương, Phường An Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của CÔNG TY BẤT ĐỘNG SẢN CẦN THƠ là bao nhiêu?

Trả lời: 097 966 08 89

Hỏi: CÔNG TY BẤT ĐỘNG SẢN CẦN THƠ mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hỏi: Website của CÔNG TY BẤT ĐỘNG SẢN CẦN THƠ là gì?

Trả lời: batdongsancantho.vn

Xem thêm:  Văn Phòng Giao Dịch Bất Động Sản Hàm Thuận Nam - Hàm Kiệm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.