Công ty bất động sản bà rịa – Kim Dinh

Địa chỉ: 215 Khu Hải Dinh, Kim Dinh, Bà Rịa, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Số điện thoại: 090 837 98 18

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 105.002.044,1.071.353.819 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Công ty bất động sản bà rịa ở đâu?

Trả lời: 215 Khu Hải Dinh, Kim Dinh, Bà Rịa, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Công ty bất động sản bà rịa là bao nhiêu?

Trả lời: 090 837 98 18

Hỏi: Công ty bất động sản bà rịa mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hỏi: Website của Công ty bất động sản bà rịa là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Khu đô thị Nam Đông Hà - Đông Lương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.