Công Ty Bất Động Sản Lộc Sơn Hà KonTum – Thắng Lợi

Địa chỉ: 72 Ba Đình, Thắng Lợi, Kon Tum, Việt Nam

Số điện thoại: 0837 651 234

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 143.562.646,1.080.162.186 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Công Ty Bất Động Sản Lộc Sơn Hà KonTum ở đâu?

Trả lời: 72 Ba Đình, Thắng Lợi, Kon Tum, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Công Ty Bất Động Sản Lộc Sơn Hà KonTum là bao nhiêu?

Trả lời: 0837 651 234

Hỏi: Công Ty Bất Động Sản Lộc Sơn Hà KonTum mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[08:00-18:00], Chủ Nhật:[08:00-18:00], Thứ Hai:[08:00-18:00], Thứ Ba:[08:00-18:00], Thứ Tư:[08:00-18:00], Thứ Năm:[08:00-18:00], Thứ Sáu:[08:00-18:00]

Hỏi: Website của Công Ty Bất Động Sản Lộc Sơn Hà KonTum là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Dự án Sunrise Residence - Phố 8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.