Công an tỉnh Gia Lai – P. Diên Hồng

Địa chỉ: 267a Trần Phú, P. Diên Hồng, Thành phố Pleiku, Gia Lai 600000, Việt Nam

Số điện thoại: 0269 3823 903

Trang web: congan.gialai.gov.vn

Bản đồ chỉ đường: 13.976.296.399.999.900,107.992.159 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Công an tỉnh Gia Lai ở đâu?

Trả lời: 267a Trần Phú, P. Diên Hồng, Thành phố Pleiku, Gia Lai 600000, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Công an tỉnh Gia Lai là bao nhiêu?

Trả lời: 0269 3823 903

Hỏi: Công an tỉnh Gia Lai mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời:

Hỏi: Website của Công an tỉnh Gia Lai là gì?

Trả lời: congan.gialai.gov.vn

Xem thêm:  Công An Tỉnh Hà Tĩnh - Thạch Quý

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.