Công an tỉnh Đồng Tháp – Phường 1

Địa chỉ: 27 Lý Thường Kiệt, Phường 1, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp, Việt Nam

Số điện thoại: 0277 3852 185

Trang web: congandongthap.gov.vn

Bản đồ chỉ đường: 104.588.591,1.056.360.179 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Công an tỉnh Đồng Tháp ở đâu?

Trả lời: 27 Lý Thường Kiệt, Phường 1, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Công an tỉnh Đồng Tháp là bao nhiêu?

Trả lời: 0277 3852 185

Hỏi: Công an tỉnh Đồng Tháp mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời:

Hỏi: Website của Công an tỉnh Đồng Tháp là gì?

Trả lời: congandongthap.gov.vn

Xem thêm:  Công An Tỉnh Lai Châu - Tân Phong

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.