Công An Tỉnh Đắk Lắk – Thắng Lợi

Địa chỉ: 58 Nguyễn Tất Thành, Thắng Lợi, Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, Việt Nam

Số điện thoại: 0262 3389 111

Trang web: congan.daklak.gov.vn

Bản đồ chỉ đường: 126.848.767,10.805.255.969.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Công An Tỉnh Đắk Lắk ở đâu?

Trả lời: 58 Nguyễn Tất Thành, Thắng Lợi, Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Công An Tỉnh Đắk Lắk là bao nhiêu?

Trả lời: 0262 3389 111

Hỏi: Công An Tỉnh Đắk Lắk mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hỏi: Website của Công An Tỉnh Đắk Lắk là gì?

Trả lời: congan.daklak.gov.vn

Xem thêm:  Công an tỉnh Gia Lai - P. Diên Hồng