Công an tỉnh Bắc Giang – Phường Ngô Quyền

Địa chỉ: 1A Nguyễn Cao, Phường Ngô Quyền, Bắc Giang, Việt Nam

Số điện thoại: 0204 3854 328

Trang web: conganbacgiang.gov.vn

Bản đồ chỉ đường: 212.757.851,1.061.971.042 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Công an tỉnh Bắc Giang ở đâu?

Trả lời: 1A Nguyễn Cao, Phường Ngô Quyền, Bắc Giang, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Công an tỉnh Bắc Giang là bao nhiêu?

Trả lời: 0204 3854 328

Hỏi: Công an tỉnh Bắc Giang mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời:

Hỏi: Website của Công an tỉnh Bắc Giang là gì?

Trả lời: conganbacgiang.gov.vn

Xem thêm:  Ban Quản Lý Khu Rừng Văn Hoá Lịch Sử Chàng Riệc, Thạnh Bắc