CỔNG A – Cảng Cát Lái, Phường Thạnh Mỹ Lợi

Thông tin địa điểm

Địa chỉ QQ5Q+Q7R, 1295a Nguyễn Thị Định, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3742 3596
Trang web
Vị trí chính xác 107.604.775, 1.067.878.071


Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  XE CẨU XUÂN SÁU ANH, khu phố thống nhất 1