Cơm tấm Sài Gòn, TT. Hoà Thành

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 99 Châu Văn Liêm, TT. Hoà Thành, Hoà Thành, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 097 724 85 48
Trang web
Vị trí chính xác 112.948.192, 10.612.773.229.999.900


Địa chỉ Cơm tấm Sài Gòn ở đâu?

99 Châu Văn Liêm, TT. Hoà Thành, Hoà Thành, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Cơm tấm Sài Gòn như thế nào?

Thứ Sáu:[10:00-22:00], Thứ Bảy:[10:00-22:00], Chủ Nhật:[10:00-22:00], Thứ Hai:[10:00-22:00], Thứ Ba:[10:00-22:00], Thứ Tư:[10:00-22:00], Thứ Năm:[10:00-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Quán ăn gia đình SALA, Bến Cát