Cơm Tấm Mỹ Hạnh, Tam Hiệp

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 98W3+WWM, Tam Hiệp, Châu Thành, Tiền Giang, Việt Nam
Số điện thoại 098 838 77 79
Trang web
Vị trí chính xác 103.973.306, 10.630.480.659.999.900


Địa chỉ Cơm Tấm Mỹ Hạnh ở đâu?

98W3+WWM, Tam Hiệp, Châu Thành, Tiền Giang, Việt Nam

Giờ làm việc của Cơm Tấm Mỹ Hạnh như thế nào?

Thứ Bảy:[06:00-00:00], Chủ Nhật:[06:00-00:00], Thứ Hai:[06:00-00:00], Thứ Ba:[06:00-00:00], Thứ Tư:[06:00-00:00], Thứ Năm:[06:00-00:00], Thứ Sáu:[06:00-00:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà hàng Vườn Quê, Phường 25