Cơm tấm Ba Ghiền, Phường 10

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 84 Đặng Văn Ngữ, Phường 10, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3846 1073
Trang web m.facebook.com
Vị trí chính xác 10.794.442.199.999.900, 1.066.693.573


Địa chỉ Cơm tấm Ba Ghiền ở đâu?

84 Đặng Văn Ngữ, Phường 10, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Cơm tấm Ba Ghiền như thế nào?

Thứ Bảy:[07:00-21:15], Chủ Nhật:[07:00-21:15], Thứ Hai:[07:00-21:15], Thứ Ba:[07:00-21:15], Thứ Tư:[07:00-21:15], Thứ Năm:[07:00-21:15], Thứ Sáu:[07:00-21:15]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Bánh canh Hoàng Minh Trảng Bàng, Phường 1