Cơm gà Tam Kỳ, Tân Đông Hiệp

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Cơm gà Tam Kỳ, 37 ĐT743, Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 093 512 63 93
Trang web
Vị trí chính xác 109.093.397, 1.067.427.917


Địa chỉ Cơm gà Tam Kỳ ở đâu?

Cơm gà Tam Kỳ, 37 ĐT743, Tân Đông Hiệp, Dĩ An, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Cơm gà Tam Kỳ như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-23:30], Chủ Nhật:[08:00-23:30], Thứ Hai:[08:00-23:30], Thứ Ba:[08:00-23:30], Thứ Tư:[08:00-23:30], Thứ Năm:[08:00-23:30], Thứ Sáu:[08:00-23:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Quán gà Ma Thiên Lãnh - THU SANG, Thạnh Tân