Cơm Gà Đông Nguyên, Phường 14

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 801 Đ. Nguyễn Trãi, Phường 14, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 1900 066663
Trang web online.comgadongnguyen.vn
Vị trí chính xác 107.528.019, 10.665.835.609.999.900


Địa chỉ Cơm Gà Đông Nguyên ở đâu?

801 Đ. Nguyễn Trãi, Phường 14, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Cơm Gà Đông Nguyên như thế nào?

Thứ Bảy:[09:00-20:30], Chủ Nhật:[09:00-20:30], Thứ Hai:[09:00-20:30], Thứ Ba:[09:00-20:30], Thứ Tư:[09:00-20:30], Thứ Năm:[09:00-20:30], Thứ Sáu:[09:00-20:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Đậu Homemade, Phường 2