Cơm chay Thiện Tâm, 22

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 150 A Lộc Du, 22, Trảng Bàng, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 0276 3882 466
Trang web
Vị trí chính xác 11.031.321.199.999.900, 10.635.669.929.999.900


Địa chỉ Cơm chay Thiện Tâm ở đâu?

150 A Lộc Du, 22, Trảng Bàng, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Cơm chay Thiện Tâm như thế nào?

Thứ Bảy:[06:00-21:00], Chủ Nhật:[06:00-21:00], Thứ Hai:[06:00-21:00], Thứ Ba:[06:00-21:00], Thứ Tư:[06:00-21:00], Thứ Năm:[06:00-21:00], Thứ Sáu:[06:00-21:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Quán Ăn 747, Lộc Trác