Cơ sở tôm giống HUỲNH ĐẮC

Địa chỉ: QL1A Thạnh Phú Cái Nước

Số điện thoại: 091 391 79 27

Trang web:

Giờ mở cửa: Friday:[Open 24 hours], Saturday:[Open 24 hours], Sunday:[Open 24 hours], Monday:[Open 24 hours], Tuesday:[Open 24 hours], Wednesday:[Open 24 hours], Thursday:[Open 24 hours]

Chỉ đường: 9.110.859,105.099.289 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Cơ sở tôm giống HUỲNH ĐẮC ở đâu?

Trả lời: QL1A Thạnh Phú Cái Nước

Hỏi: Số điện thoại của Cơ sở tôm giống HUỲNH ĐẮC là bao nhiêu?

Trả lời: 091 391 79 27

Hỏi: Cơ sở tôm giống HUỲNH ĐẮC mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Friday:[Open 24 hours], Saturday:[Open 24 hours], Sunday:[Open 24 hours], Monday:[Open 24 hours], Tuesday:[Open 24 hours], Wednesday:[Open 24 hours], Thursday:[Open 24 hours]

Hỏi: Website của Cơ sở tôm giống HUỲNH ĐẮC là gì?

Trả lời:


7,Cơ sở tôm giống HUỲNH ĐẮC,QL1A,Thạnh Phú,Cái Nước,Cà Mau, Vietnam,2,Cơ sở tôm giống HUỲNH ĐẮC, QL1A, Thạnh Phú, Cái Nước, Cà Mau, Vietnam,1,QL1A, Thạnh Phú, Cái Nước, Cà Mau, Vietnam,4,Ca Mau, VietnamThạnh Phú, Cái Nước District,QL1A,QL1A,Ca Mau,,Cái Nước District, Ca Mau,VN

Xem thêm:  Công Ty Tnhh Xây Dựng Và Thương Mại Hữu Huệ