Cơ Sở Nhôm – Kiếng Trường Giang, Phường 9

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 55/1C Đường Phạm Văn Chiêu, Phường 9, Quận Gò Vấp, Thành Phố Hồ Chí Minh, Phường 9, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 090 363 65 04
Trang web
Vị trí chính xác 108.468.322, 10.664.545.229.999.900


Địa chỉ Cơ Sở Nhôm - Kiếng Trường Giang ở đâu?

55/1C Đường Phạm Văn Chiêu, Phường 9, Quận Gò Vấp, Thành Phố Hồ Chí Minh, Phường 9, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Cơ Sở Nhôm - Kiếng Trường Giang như thế nào?

Chủ Nhật:[07:30-20:00], Thứ Hai:[07:30-20:00], Thứ Ba:[07:30-20:00], Thứ Tư:[07:30-20:00], Thứ Năm:[07:30-20:00], Thứ Sáu:[07:30-20:00], Thứ Bảy:[07:30-20:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  VLXD Gia Thịnh, Bầu Đồn