Cơ sở bánh tráng muối Như Bình – Xưởng sản xuất Trảng Bàng, Phước Chỉ

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Tổ 8 ấp Phước Dân xã, Phước Chỉ, Trảng Bàng, Tây Ninh 80914, Việt Nam
Số điện thoại 091 664 02 01
Trang web banhtrangnhubinh.com
Vị trí chính xác 110.126.306, 106.232.446


Địa chỉ Cơ sở bánh tráng muối Như Bình - Xưởng sản xuất Trảng Bàng ở đâu?

Tổ 8 ấp Phước Dân xã, Phước Chỉ, Trảng Bàng, Tây Ninh 80914, Việt Nam

Giờ làm việc của Cơ sở bánh tráng muối Như Bình - Xưởng sản xuất Trảng Bàng như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-17:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-17:00], Thứ Ba:[08:00-17:00], Thứ Tư:[08:00-17:00], Thứ Năm:[08:00-17:00], Thứ Sáu:[08:00-17:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Đặc sản Tây Ninh Quinnfood, Ninh Phúc