Cơ sở 3 – Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, Phường 8

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 221B Hoàng Văn Thụ, Phường 8, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 028 3844 4771
Trang web bvdaihoccoso3.com.vn
Vị trí chính xác 107.993.735, 1.066.708.802


Địa chỉ Cơ sở 3 - Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM ở đâu?

221B Hoàng Văn Thụ, Phường 8, Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Giờ làm việc của Cơ sở 3 - Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM như thế nào?

Thứ Bảy:[06:30-11:30], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[06:30-16:30], Thứ Ba:[06:30-16:30], Thứ Tư:[06:30-16:30], Thứ Năm:[06:30-16:30], Thứ Sáu:[06:30-16:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, Phường 12