CMC Tower – Cho thuê văn phòng Hà Nội – Dịch Vọng Hậu

Địa chỉ: 11 P. Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Số điện thoại: 096 838 26 82

Trang web: timvanphong.com.vn

Bản đồ chỉ đường: 21.030.589.199.999.900,1.057.843 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ CMC Tower – Cho thuê văn phòng Hà Nội ở đâu?

Trả lời: 11 P. Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của CMC Tower – Cho thuê văn phòng Hà Nội là bao nhiêu?

Trả lời: 096 838 26 82

Hỏi: CMC Tower – Cho thuê văn phòng Hà Nội mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[07:00-21:00], Chủ Nhật:[07:00-21:00], Thứ Hai:[07:00-21:00], Thứ Ba:[07:00-21:00], Thứ Tư:[07:00-21:00], Thứ Năm:[07:00-21:00], Thứ Sáu:[07:00-21:00]

Hỏi: Website của CMC Tower – Cho thuê văn phòng Hà Nội là gì?

Trả lời: timvanphong.com.vn

Xem thêm:  Tòa Nhà Capital Place - Ngọc Khánh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.