CLUB 24 – Fitness & Yoga, Phường 5

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 975 Đ. Trần Hưng Đạo, Phường 5, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam
Số điện thoại 028 3836 2445
Trang web
Vị trí chính xác 107.536.334, 1.066.766.052


Địa chỉ CLUB 24 - Fitness & Yoga ở đâu?

975 Đ. Trần Hưng Đạo, Phường 5, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam

Giờ làm việc của CLUB 24 - Fitness & Yoga như thế nào?

Chủ Nhật:[07:00-20:00], Thứ Hai:[07:00-20:00], Thứ Ba:[07:00-20:00], Thứ Tư:[07:00-20:00], Thứ Năm:[07:00-20:00], Thứ Sáu:[07:00-20:00], Thứ Bảy:[07:00-20:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  XGYM CITY, Phú Hoà