CLB Yoga Tâm Nhiên, 83 Đường 458

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 23A đường Nguyễn Văn Xơ KP1 Thị Trấn Củ Chi Đường 642 ấp Phước Hưng xã Phước Thạnh, 83 Đường 458, Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 093 349 09 06
Trang web
Vị trí chính xác 109.891.329, 10.658.292.279.999.900


Địa chỉ CLB Yoga Tâm Nhiên ở đâu?

23A đường Nguyễn Văn Xơ KP1 Thị Trấn Củ Chi Đường 642 ấp Phước Hưng xã Phước Thạnh, 83 Đường 458, Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của CLB Yoga Tâm Nhiên như thế nào?

Chủ Nhật:[09:00-11:30], Thứ Hai:[05:00-20:30], Thứ Ba:[05:00-21:00], Thứ Tư:[05:00-21:00], Thứ Năm:[05:00-20:30], Thứ Sáu:[05:00-20:30], Thứ Bảy:[09:00-11:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Trung Tâm Yoga Shri, Phường 2