CLB Thể Hình Thẩm Mỹ HTC Fitness, Phường 6

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 518 Đ. Dương Quảng Hàm, Phường 6, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 093 337 72 19
Trang web htcfitness.vn
Vị trí chính xác 108.373.989, 1.066.829.722


Địa chỉ CLB Thể Hình Thẩm Mỹ HTC Fitness ở đâu?

518 Đ. Dương Quảng Hàm, Phường 6, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của CLB Thể Hình Thẩm Mỹ HTC Fitness như thế nào?

Chủ Nhật:[06:00-11:00], Thứ Hai:[06:00-20:30], Thứ Ba:[06:00-20:30], Thứ Tư:[06:00-20:30], Thứ Năm:[06:00-20:30], Thứ Sáu:[06:00-20:30], Thứ Bảy:[06:00-20:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Star gym, Mỹ Hạnh Nam