CLB Gold’s Gym Tân Biên, Tân Biên

Thông tin địa điểm

Địa chỉ G2R3+QC6, Tân Biên, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 097 878 78 07
Trang web
Vị trí chính xác 115.419.035, 1.060.035.278


Địa chỉ CLB Gold's Gym Tân Biên ở đâu?

G2R3+QC6, Tân Biên, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của CLB Gold's Gym Tân Biên như thế nào?

Thứ Sáu:[05:00-10:00], Thứ Bảy:[05:00-10:00], Chủ Nhật:[05:00-10:00], Thứ Hai:[05:00-10:00], Thứ Ba:[05:00-10:00], Thứ Tư:[05:00-10:00], Thứ Năm:[05:00-10:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Suri Wellness, Tân Hòa