CLB Bóng Đá Mini, Hố Nai

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 91A/1, Nguyễn Ái Quốc, Phường Tân Hiệp, Thành Phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Hố Nai, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam
Số điện thoại 0786 760 008
Trang web
Vị trí chính xác 109.740.059, 1.068.826.587


Địa chỉ CLB Bóng Đá Mini ở đâu?

91A/1, Nguyễn Ái Quốc, Phường Tân Hiệp, Thành Phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Hố Nai, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam

Giờ làm việc của CLB Bóng Đá Mini như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-21:00], Chủ Nhật:[08:00-21:00], Thứ Hai:[08:00-21:00], Thứ Ba:[08:00-21:00], Thứ Tư:[08:00-21:00], Thứ Năm:[08:00-21:00], Thứ Sáu:[08:00-21:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Máy tập công viên chính hãng, Cityland Center Hills