Clb Bida Anh Quân, Bửu Hoà

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 751 Đường Bùi Hữu Nghĩa, Bửu Hoà, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam
Số điện thoại 093 399 74 76
Trang web
Vị trí chính xác 109.334.391, 1.068.170.298


Địa chỉ Clb Bida Anh Quân ở đâu?

751 Đường Bùi Hữu Nghĩa, Bửu Hoà, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam

Giờ làm việc của Clb Bida Anh Quân như thế nào?

Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Câu Lạc Bộ Bida LYP - Nguyễn Kiệm Phú Nhuận, Phường 3