CityHouse – Ariosa, Phường 6

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 174 Đ. Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 093 730 81 11
Trang web cityhouseapartment.com
Vị trí chính xác 10.780.112.599.999.900, 106.694.553


Địa chỉ CityHouse - Ariosa ở đâu?

174 Đ. Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Amely Hotel Bình Dương, Mỹ Phước