City Fruits Trái Cây Nhập Khẩu Biên Hoà, Quyết Thắng

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 47Cách Mạng Tháng Tám, Quyết Thắng, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam
Số điện thoại 094 714 80 80
Trang web cityfruits.vn
Vị trí chính xác 10.947.593.999.999.900, 1.068.159.594


Địa chỉ City Fruits Trái Cây Nhập Khẩu Biên Hoà ở đâu?

47Cách Mạng Tháng Tám, Quyết Thắng, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, Việt Nam

Giờ làm việc của City Fruits Trái Cây Nhập Khẩu Biên Hoà như thế nào?

Thứ Sáu:[08:00-21:00], Thứ Bảy:[08:00-21:00], Chủ Nhật:[08:00-21:00], Thứ Hai:[08:00-21:00], Thứ Ba:[08:00-21:00], Thứ Tư:[08:00-21:00], Thứ Năm:[08:00-21:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Quán Trái Cây Tô - Fruit bowl, Phường Bến Thành