CITIGYM (Bến Vân Đồn), Phường 12

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 35 Bến Vân Đồn, Phường 12, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam
Số điện thoại 1900 633638
Trang web citigym.com.vn
Vị trí chính xác 10.767.135.699.999.900, 106.703.701


Địa chỉ CITIGYM (Bến Vân Đồn) ở đâu?

35 Bến Vân Đồn, Phường 12, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam

Giờ làm việc của CITIGYM (Bến Vân Đồn) như thế nào?

Chủ Nhật:[08:00-22:00], Thứ Hai:[06:00-22:00], Thứ Ba:[06:00-22:00], Thứ Tư:[06:00-22:00], Thứ Năm:[06:00-22:00], Thứ Sáu:[06:00-22:00], Thứ Bảy:[08:00-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Phòng tập GYM Hoa Nhí - Hoa Nhí GYM & Coffee, Ninh Sơn