Circle K Việt Nam, Phường Linh Trung

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 66C Đ. Hoàng Diệu 2, Phường Linh Trung, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3722 1525
Trang web circlek.com.vn
Vị trí chính xác 10.856.833, 10.676.426.269.999.900


Địa chỉ Circle K Việt Nam ở đâu?

66C Đ. Hoàng Diệu 2, Phường Linh Trung, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Circle K Việt Nam như thế nào?

Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Circle K Viet Nam, Phường 15