Chuyển Phát Nhanh Viettel – Trà Vinh, THỊ XÃ TRÀ VINH

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 156 Nguyễn Đáng, Khóm 6, Phường 7, Tp. Trà Vinh, Trà Vinh, THỊ XÃ TRÀ VINH, Trà Vinh, Việt Nam
Số điện thoại 0294 2220 178
Trang web viettelpost.com.vn
Vị trí chính xác 9.927.787, 106.331.369


Địa chỉ Chuyển Phát Nhanh Viettel - Trà Vinh ở đâu?

156 Nguyễn Đáng, Khóm 6, Phường 7, Tp. Trà Vinh, Trà Vinh, THỊ XÃ TRÀ VINH, Trà Vinh, Việt Nam

Giờ làm việc của Chuyển Phát Nhanh Viettel - Trà Vinh như thế nào?

Thứ Sáu:[07:30-18:30], Thứ Bảy:[07:30-18:30], Chủ Nhật:[07:30-18:30], Thứ Hai:[07:30-18:30], Thứ Ba:[07:30-18:30], Thứ Tư:[07:30-18:30], Thứ Năm:[07:30-18:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Bất Động Sản 49.com - Phường 8