Chuyên Khoa Da Liễu, Khu phố 2

Thông tin địa điểm

Địa chỉ số99 Đường Số 24, Khu phố 2, Hoà Thành, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 094 431 71 35
Trang web
Vị trí chính xác 11.267.745.099.999.900, 1.061.431.009


Địa chỉ Chuyên Khoa Da Liễu ở đâu?

số99 Đường Số 24, Khu phố 2, Hoà Thành, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Chuyên Khoa Da Liễu như thế nào?

Thứ Bảy:[05:29-01:00], Chủ Nhật:[05:29-01:00], Thứ Hai:[05:30-07:30], Thứ Ba:[05:30-07:30], Thứ Tư:[05:30-07:30], Thứ Năm:[05:30-07:30], Thứ Sáu:[05:30-07:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  MASSAGE NGƯỜI MÙ HOÀNG PHONG, Phường 14