Chuỗi Cầm đồ và Thu mua Người Bạn Vàng – Trảng Bàng, Tây Ninh, Tây Ninh 840000

Thông tin địa điểm

Địa chỉ Số 05 Quốc Lộ 22, Tổ 16, Khu Phố Lộc An, Phường Trảng Bàng, Thị Xã Trảng Tây Ninh, Tây Ninh 840000, Việt Nam
Số điện thoại 0899 179 686
Trang web nguoibanvang.vn
Vị trí chính xác 110.324.099, 1.063.547.772


Địa chỉ Chuỗi Cầm đồ và Thu mua Người Bạn Vàng - Trảng Bàng, Tây Ninh ở đâu?

Số 05 Quốc Lộ 22, Tổ 16, Khu Phố Lộc An, Phường Trảng Bàng, Thị Xã Trảng Tây Ninh, Tây Ninh 840000, Việt Nam

Giờ làm việc của Chuỗi Cầm đồ và Thu mua Người Bạn Vàng - Trảng Bàng, Tây Ninh như thế nào?

Thứ Bảy:[08:30-20:30], Chủ Nhật:[08:30-20:30], Thứ Hai:[08:30-20:30], Thứ Ba:[08:30-20:30], Thứ Tư:[08:30-20:30], Thứ Năm:[08:30-20:30], Thứ Sáu:[08:30-20:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Cầm đồ Xuân Hồng, Thạnh Đông