Chung cư T&T Victoria – Hưng Bình

Địa chỉ: 1 Quang Trung, Hưng Bình, Thành phố Vinh, Nghệ An, Việt Nam

Số điện thoại: 097 939 63 98

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 18.666.752.199.999.900,10.567.387.989.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Chung cư T&T Victoria ở đâu?

Trả lời: 1 Quang Trung, Hưng Bình, Thành phố Vinh, Nghệ An, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Chung cư T&T Victoria là bao nhiêu?

Trả lời: 097 939 63 98

Hỏi: Chung cư T&T Victoria mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hỏi: Website của Chung cư T&T Victoria là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Chung cư Vinaconex - Trường Thi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.