Chung cư TSG LOTUS – TT. Sài Đồng

Địa chỉ: 190 Sài Đồng, TT. Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội 100000, Việt Nam

Số điện thoại: 092 599 86 88

Trang web: chungcutsglotus.business.site

Bản đồ chỉ đường: 210.392.163,1.059.128.977 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Chung cư TSG LOTUS ở đâu?

Trả lời: 190 Sài Đồng, TT. Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội 100000, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Chung cư TSG LOTUS là bao nhiêu?

Trả lời: 092 599 86 88

Hỏi: Chung cư TSG LOTUS mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[06:30-23:30], Chủ Nhật:[06:00-23:30], Thứ Hai:[06:00-23:30], Thứ Ba:[06:30-23:30], Thứ Tư:[06:30-23:30], Thứ Năm:[06:30-23:30], Thứ Sáu:[06:30-23:30]

Hỏi: Website của Chung cư TSG LOTUS là gì?

Trả lời: chungcutsglotus.business.site

Xem thêm:  Đất sào Lộc Thành - Lộc Ninh