Chung cư Trung Đức – Hưng Bình

Địa chỉ: 02 Lê Lợi, Hưng Bình, Thành phố Vinh, Nghệ An 460000, Việt Nam

Số điện thoại: 098 531 04 58

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 18.678.601.999.999.900,10.567.469.589.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Chung cư Trung Đức ở đâu?

Trả lời: 02 Lê Lợi, Hưng Bình, Thành phố Vinh, Nghệ An 460000, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Chung cư Trung Đức là bao nhiêu?

Trả lời: 098 531 04 58

Hỏi: Chung cư Trung Đức mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hỏi: Website của Chung cư Trung Đức là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Xóm Mừng - Xóm Mừng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.