Chung Cư Tiến Bộ – Thành phố Thái Nguyên

Địa chỉ: Quang Vinh, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên, Việt Nam

Số điện thoại:

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 21.607.329.399.999.900,10.582.539.109.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Chung Cư Tiến Bộ ở đâu?

Trả lời: Quang Vinh, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Chung Cư Tiến Bộ là bao nhiêu?

Trả lời:

Hỏi: Chung Cư Tiến Bộ mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[07:00-20:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:00-20:00], Thứ Ba:[07:00-20:00], Thứ Tư:[07:00-20:00], Thứ Năm:[07:00-20:00], Thứ Sáu:[07:00-20:00]

Hỏi: Website của Chung Cư Tiến Bộ là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Chung cư TECCO xã Nghi Kim, TP Vinh - Nghi Kim