CHUNG CƯ TECCO TOWER LÀO CAI – Kim Tân

Địa chỉ: 414 Lê Thanh, Kim Tân, TX.Lào Cai, Lào Cai 661300, Việt Nam

Số điện thoại: 094 438 94 44

Trang web: chungcutecco.org

Bản đồ chỉ đường: 224.768.845,10.397.188.159.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ CHUNG CƯ TECCO TOWER LÀO CAI ở đâu?

Trả lời: 414 Lê Thanh, Kim Tân, TX.Lào Cai, Lào Cai 661300, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của CHUNG CƯ TECCO TOWER LÀO CAI là bao nhiêu?

Trả lời: 094 438 94 44

Hỏi: CHUNG CƯ TECCO TOWER LÀO CAI mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[07:30-18:00], Chủ Nhật:[07:30-18:00], Thứ Hai:[07:30-18:00], Thứ Ba:[07:30-18:00], Thứ Tư:[07:30-18:00], Thứ Năm:[07:30-18:00], Thứ Sáu:[07:30-18:00]

Hỏi: Website của CHUNG CƯ TECCO TOWER LÀO CAI là gì?

Trả lời: chungcutecco.org

Xem thêm:  Chung Cư Hồng Loan - Hưng Thành

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.