Chung cư Sơn Thịnh Vũng Tàu – Phường Thắng Tam

Địa chỉ: 02 Lê Hồng Phong, Phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu 790000, Việt Nam

Số điện thoại: 097 927 67 67

Trang web: facebook.com

Bản đồ chỉ đường: 103.462.801,1.070.956.915 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Chung cư Sơn Thịnh Vũng Tàu ở đâu?

Trả lời: 02 Lê Hồng Phong, Phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu 790000, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Chung cư Sơn Thịnh Vũng Tàu là bao nhiêu?

Trả lời: 097 927 67 67

Hỏi: Chung cư Sơn Thịnh Vũng Tàu mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hỏi: Website của Chung cư Sơn Thịnh Vũng Tàu là gì?

Trả lời: facebook.com

Xem thêm:  Khu đô thị Ecopark Ecorivers Hải Dương - P. Ngọc Châu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.