Chung cư Phú Sơn – P. Phú Sơn

Địa chỉ: RQ65+CPH, P. Phú Sơn, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá, Việt Nam

Số điện thoại:

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 19.811.069.099.999.900,1.057.593.581 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Chung cư Phú Sơn ở đâu?

Trả lời: RQ65+CPH, P. Phú Sơn, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Chung cư Phú Sơn là bao nhiêu?

Trả lời:

Hỏi: Chung cư Phú Sơn mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời:

Hỏi: Website của Chung cư Phú Sơn là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Chung cư mini Tân Đức - Đức Hòa Hạ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.