Chung cư Nhà Chung 1/300 Lê Lai – Đông Sơn

Địa chỉ: 300 Lê Lai, Đông Sơn, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá, Việt Nam

Số điện thoại: 0365 675 678

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 19.795.734.799.999.900,1.057.930.382 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Chung cư Nhà Chung 1/300 Lê Lai ở đâu?

Trả lời: 300 Lê Lai, Đông Sơn, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Chung cư Nhà Chung 1/300 Lê Lai là bao nhiêu?

Trả lời: 0365 675 678

Hỏi: Chung cư Nhà Chung 1/300 Lê Lai mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời:

Hỏi: Website của Chung cư Nhà Chung 1/300 Lê Lai là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Hue Vicoland Condominium - Xuân Phú

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.