Chung cư mini Tân Đức – Đức Hòa Hạ

Địa chỉ: RF29+XGQ, Đức Hòa Hạ, Đức Hòa, Long An, Việt Nam

Số điện thoại: 098 803 66 30

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 1.080.247,1.064.688.743 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Chung cư mini Tân Đức ở đâu?

Trả lời: RF29+XGQ, Đức Hòa Hạ, Đức Hòa, Long An, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Chung cư mini Tân Đức là bao nhiêu?

Trả lời: 098 803 66 30

Hỏi: Chung cư mini Tân Đức mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hỏi: Website của Chung cư mini Tân Đức là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Chung Cư Tiến Bộ - Thành phố Thái Nguyên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.