Chung cư Green City Bắc Giang – Phường Thọ Xương

Địa chỉ: Đường Trần Quang Khải, Phường Thọ Xương, Bắc Giang, 26000, Việt Nam

Số điện thoại: 096 906 81 28

Trang web: chungcugreencitybacgiang.com

Bản đồ chỉ đường: 212.907.859,1.062.027.478 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Chung cư Green City Bắc Giang ở đâu?

Trả lời: Đường Trần Quang Khải, Phường Thọ Xương, Bắc Giang, 26000, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Chung cư Green City Bắc Giang là bao nhiêu?

Trả lời: 096 906 81 28

Hỏi: Chung cư Green City Bắc Giang mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hỏi: Website của Chung cư Green City Bắc Giang là gì?

Trả lời: chungcugreencitybacgiang.com

Xem thêm:  Kallias Complex City - Độc Lập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.