CHUNG CƯ GIA THỊNH PHÁT – Bến Thủy

Địa chỉ: MM4W+VWJ, Bến Thủy, Tp. Vinh, Nghệ An, Việt Nam

Số điện thoại:

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 186.572.024,1.056.972.673 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ CHUNG CƯ GIA THỊNH PHÁT ở đâu?

Trả lời: MM4W+VWJ, Bến Thủy, Tp. Vinh, Nghệ An, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của CHUNG CƯ GIA THỊNH PHÁT là bao nhiêu?

Trả lời:

Hỏi: CHUNG CƯ GIA THỊNH PHÁT mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hỏi: Website của CHUNG CƯ GIA THỊNH PHÁT là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Chung Cư H2 Phú Sơn (15 Tầng) - P. Phú Sơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.