Chung cư Gateway – 118 Gateway B

Địa chỉ: Ba Tháng Hai, 118 Gateway B, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu 78000, Việt Nam

Số điện thoại: 093 323 92 96

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 10.376.138,10.711.272.029.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Chung cư Gateway ở đâu?

Trả lời: Ba Tháng Hai, 118 Gateway B, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu 78000, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Chung cư Gateway là bao nhiêu?

Trả lời: 093 323 92 96

Hỏi: Chung cư Gateway mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hỏi: Website của Chung cư Gateway là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Quế Võ Hill View - Bắc Ninh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.