Chung Cư Fresca River Side Thủ Đức, Bình Chiểu

Thông tin địa điểm

Địa chỉ 36 Đường số 6, Bình Chiểu, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh 71313, Việt Nam
Số điện thoại 091 772 23 79
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 108.766.512, 1.067.232.684


Địa chỉ Chung Cư Fresca River Side Thủ Đức ở đâu?

36 Đường số 6, Bình Chiểu, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh 71313, Việt Nam

Giờ làm việc của Chung Cư Fresca River Side Thủ Đức như thế nào?

Chủ Nhật:[08:00-21:00], Thứ Hai:[08:00-21:00], Thứ Ba:[08:00-21:00], Thứ Tư:[08:00-21:00], Thứ Năm:[08:00-21:00], Thứ Sáu:[08:00-21:00], Thứ Bảy:[08:00-21:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  OSC Land - Phường Thắng Tam