Chung cư Đổng Quốc Bình – Hoàng Huy – Đằng Giang

Địa chỉ: 215 Lạch Tray, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam

Số điện thoại:

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 208.401.785,1.066.945.997 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Chung cư Đổng Quốc Bình – Hoàng Huy ở đâu?

Trả lời: 215 Lạch Tray, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Chung cư Đổng Quốc Bình – Hoàng Huy là bao nhiêu?

Trả lời:

Hỏi: Chung cư Đổng Quốc Bình – Hoàng Huy mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời:

Hỏi: Website của Chung cư Đổng Quốc Bình – Hoàng Huy là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Thành Phố Cà Phê - The Coffee City - Tân Lợi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.