Chung cư Đông Dương – Vạn An

Địa chỉ: 53V9+P94, Vạn An, Bắc Ninh, Việt Nam

Số điện thoại: 0372 222 896

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 211.942.652,1.060.684.462 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Chung cư Đông Dương ở đâu?

Trả lời: 53V9+P94, Vạn An, Bắc Ninh, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Chung cư Đông Dương là bao nhiêu?

Trả lời: 0372 222 896

Hỏi: Chung cư Đông Dương mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời:

Hỏi: Website của Chung cư Đông Dương là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Nhà Ở Xã hội Cường Thịnh - Bắc Ninh - Võ Cường

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.