Chung cư Đồng Cửa – Phường Lê Lợi

Địa chỉ: 759W+X57, Phường Lê Lợi, Bắc Giang, Việt Nam

Số điện thoại: 0888 242 828

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 212.699.177,10.619.542.369.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Chung cư Đồng Cửa ở đâu?

Trả lời: 759W+X57, Phường Lê Lợi, Bắc Giang, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Chung cư Đồng Cửa là bao nhiêu?

Trả lời: 0888 242 828

Hỏi: Chung cư Đồng Cửa mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày]

Hỏi: Website của Chung cư Đồng Cửa là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Chung Cư HUD2 - Tp. Thái Bình

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.