Chung Cư Đội Cung – Đội Cung

Địa chỉ: 36 Nguyễn Thái Học, Đội Cung, Thành phố Vinh, Nghệ An, Việt Nam

Số điện thoại: 098 282 54 82

Trang web:

Bản đồ chỉ đường: 186.764.396,10.566.844.309.999.900 (tọa độ chính xác)

Hình ảnh:


Hỏi: Địa chỉ Chung Cư Đội Cung ở đâu?

Trả lời: 36 Nguyễn Thái Học, Đội Cung, Thành phố Vinh, Nghệ An, Việt Nam

Hỏi: Số điện thoại của Chung Cư Đội Cung là bao nhiêu?

Trả lời: 098 282 54 82

Hỏi: Chung Cư Đội Cung mở cửa lúc mấy giờ?

Trả lời: Thứ Bảy:[08:00-16:00], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[07:30-17:30], Thứ Ba:[07:30-17:30], Thứ Tư:[07:30-17:30], Thứ Năm:[07:30-17:30], Thứ Sáu:[07:30-17:30]

Hỏi: Website của Chung Cư Đội Cung là gì?

Trả lời: 

Xem thêm:  Chung cư Thanh Bình - Võ Cường

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.